Grūtniecības plānošana

Ir ļoti svarīgi, lai katra sieviete ar epilepsiju, vecumā, kad pastāv grūtniecības potenciāls, saņemtu iespējami plašu informāciju par epilepsijas ietekmi uz grūtniecību. Epilepsijas gadījumā būtu jāpieturas grūtniecības plānošanai, un pirms grūtniecības iestāšanās būtu jāsaņem konsultācija par to, kā būtu optimizējama epilepsijas uzraudzība pirms grūtniecības un tās laikā, kā arī, kādi īpaši norādījumi būtu jāievēro.

Kontracepcijas metodes

Pretepilepsijas medikamenti un kontracepcijas līdzekļi var savstarpēji mijiedarboties, mainot viens otra efektivitāti. Aprēķināts, ka, ja sieviete lieto pretepilepsijas medikamentus, kas mijiedarbojas ar kontracepcijas līdzekļiem, grūtniecība iestājas līdz 6% gadījumu, lai gan orālie kontracepcijas līdzekļi ir lietoti. Tāpēc būtu jāpārliecinās, vai sievietes lietotie pretepilepsijas medikamenti nemazina kontracepcijas līdzekļu efektivitāti.

Orālie kontracepcijas līdzekļi

Pretepilepsijas līdzekļi, kam nav apstiprināta ietekme uz orālo kontracepcijas līdzekļu efektivitāti:

• Levetiracetāms, Pregabalīns, Gabapentīns, Valproāts, Etosuksamīds, Felbamāts, Tiagabīns, Zonisamīds.

 

Pretepilepsijas līdzekļi, kas mazina orālo kontracepcijas līdzekļu efektivitāti:

• Izteikti: karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns, primidons;

• Mazāk: okskarbazepīns, topiramāts lielās devās;

 

Šajā grupā minēto medikamentu un/vai lamotrigīna lietotājām par izvēles kontracepciju tiek uzskatītas barjeras metodes un intrauterīnā spirāle. Arī Depo-Provera injekcijas ik 10 nedēļas ir efektīvas šajā grupā;

Ja šajā grupā minētos medikamentus saņemoša epilepsijas paciente izvēlas lietot orālos kontracepcijas līdzekļus, jāatceras, ka hormonu devām jābūt lielākām. Kombinēta orāla kontracepcija būtu jāizvēlas ar min. 50 mcg estrogēna devu. Ja vēro viduscikla asiņošanu, tas var liecināt par orālo kontracepcijas līdzekļu neefektivitāti. Šajā gadījumā estrogēna devai jābūt 75 mcg, ja nepieciešams, deva jāpalielina līdz 100 mcg. Papildus drošībai rekomendē vienlaicīgi lietot arī barjermetodes.

Avārijas kontracepcija

• Levonorgestrel 750 mcg ar 12 h intervālu nav pietiekami efektīva, ja lieto medikamentus karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns, primidons, okskarbazepīns, topiramāts lielās devās;

• Levonorgestrel 1,5 mg un 750 mcg ar 12 h intervālu tiek rekomendēts, ja lieto medikamentus karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns, primidons, okskarbazepīns, topiramāts lielās devās.

 Uz sākumu-->